Als start vindt een observatie plaats van het team, op de werkplek, of tijdens het teamoverleg. Ik kijk, naar de interactiepatronen binnen het team en maak het team hiervan bewust. De focus, van het proces van de teambijeenkomst is gericht op resultaatgerichtheid,  eigenaarschap, werkprocessen, samenwerking, zodat het team na enige tijd, meer zelfstandig aan de slag gaat.  Er worden afspraken gemaakt, over het aantal teamcoachingsbijeenkomsten, en de doorlooptijd. Uitgangspunt is, dat binnen enkele sessies het team (nog meer) in beweging komt. HET GAAT DAN SWINGEN!!