Coachen helpt het zelfbewustzijn te vergroten, door een spiegel te zijn!

Een directe, dwarse, prikkelende spiegel, waarin het niet altijd prettig is om te kijken. Feedback geven, overtuigingen tegen het licht houden, verbanden leggen, analyseren. De essentie uit een verhaal halen en het gebruiken van de hier-en-nu-situatie, vormen de belangrijkste competenties van een coach.

Zelfkennis is noodzakelijk om staande te blijven, in de huidige dynamische maatschappij!

Mensen die aan zelfreflectie doen, vergroten hun keuzemogelijkheden, maken verbindingen tussen wat er om hen heen gebeurt en henzelf, en kunnen hierdoor adequaat reageren op wisselende omstandigheden. Ze hebben invloed op henzelf en op hun werk. Zelfkennis, is ook de eerste stap naar verandering. Verandering van het individu, en de organisatie waar hij of zij werkzaam is.