Intervisiegroepen hebben als doel, de professionele ontwikkeling van haar leden te bevorderen, door het uitwisselen en leren van ervaringen. De begeleiding, vergroot het leerrendement van de intervisiegroep, doordat de teamleden worden gefaciliteerd, in het creëren van een goed leerklimaat met elkaar, om zo het doel ‘professionele ontwikkeling’ te kunnen realiseren. Ik denk graag met u mee, over de opzet van intervisie binnen uw organisatie.