Bij de verschillende producten, wordt in grote lijnen de volgende werkwijze gevolgd:

In een intakegesprek wordt de coachvraag geformuleerd en wordt onderzocht welk type coaching het beste past bij de gecoachte(n) en/of organisatie.  Op basis van de intake, wordt een offerte, en een contract opgesteld, met de vraag of zowel de gecoachte(n) als opdrachtgever (manager) zich hieraan willen committeren. Bij aanvaarding van de offerte, worden de kosten van de intake, 210,-- (excl. BTW), niet in rekening gebracht Vervolgens start de cyclus van coachgesprekken. De duur en frequentie, zijn in overleg bepaald, en vastgelegd in het contract. Tijdens, en aan het eind van het traject vindt een evaluatie plaats.